Κατηγορίες
FYI

1b) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ): Ανακοίνωση – Απάντηση σε δημοσιεύματα αναφορικά με το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που σχετίζονται με την καταχώριση του «Turkaegean» στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) ως εμπορικού σήματος και για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης και παραπληροφόρησης του κοινού, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
Η αίτηση για την καταχώριση του εμπορικού σήματος κατατέθηκε από Τουρκικό φορέα  (Τurkey Tourism Promotion and Development Agency) ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) στις 16/07/2021  και  καταχωρήθηκε στις 15/12/2021.
Η  αρμοδιότητα για την τήρηση του Μητρώου Σημάτων για την Ελλάδα ανήκει στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από την 16η Μαΐου 2022 δυνάμει της υπ’ αριθ. 48793/13.05.2022 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β΄ του ν. 4796/2021 “Ρυθμίσεις για τη Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των Αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα – Μεταφορά του Μητρώου και Αρχείου Σημάτων» (ΦΕΚ Β΄
2416).
Με την ανάληψη του συνόλου των αρμοδιοτήτων και της πλήρους ευθύνης για τα Εμπορικά Σήματα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ανταποκρινόμενος πλήρως στον ιδρυτικό του σκοπό, έχει θέσει σε ισχύ τις διατάξεις και ρυθμίσεις που προβλέπονται για την υπηρεσιακή ενοποίηση και μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα σε αυτόν, με στόχο:
 να συμβάλλει στη θεσμική εναρμόνιση της χώρας μας με την πρακτική όλων των υπόλοιπων χωρών
 να εγκαθιδρύσει την ύπαρξη μιας ενιαίας εθνικής αρχής που θα
διευκολύνει τη διαμόρφωση μιας ομοιόμορφης και ενιαίας εθνικής
πολιτικής ως μοναδικός φορέας καταχώρισης και προστασίας όλων
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (σήματα-
διπλώματα ευρεσιτεχνίας-βιομηχανικά σχέδια)
 να απλοποιήσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης  των Προγραμμάτων, των δράσεων και των έργων της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες
 να προωθήσει περαιτέρω την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα, μέσω της προστασίας της αξίας μιας επιχείρησης στη χώρα μας
 να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας μας

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ):
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, την προστασία των δικαιωμάτων
των βιομηχανικών σχεδίων καθώς και την προστασία των Εμπορικών Σημάτων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Κατηγορίες
FYI

1) Διενέργεια ΕΔΕ για την καταχώρηση του εμπορικού σήματος “Turkaegean” κατόπιν εντολής του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη

Κατόπιν εντολής του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διερεύνηση και τη διαπίστωση πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της πρώην Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την καταχώρηση του εμπορικού σήματος “Τurkaegean” στο Γραφείο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) καθώς και σε άλλα εθνικά και διεθνή Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η διενέργεια της Ένορκης Διοικητικής εξέτασης διατάσσεται επειδή δεν υπήρξε ουδέποτε ενημέρωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση προς την Υπηρεσία ή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που υπηρετούσαν στο εθνικό γραφείο σημάτων ή που τελούσαν σε απόσπαση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) προκειμένου να αναληφθεί η έγκαιρη και ενδεδειγμένη πολιτική, διπλωματική και υπηρεσιακή δράση.

Κατηγορίες
FYI

11) Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο -Βασίλειος Γούναρης: Κύρια προτεραιότητα η τόνωση των Γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

«Ελλάδα και Γερμανία συμπορεύονται επί δεκαετίες αρμονικά στον χώρο της οικονομίας, με τη Γερμανία να επιδεικνύει ισχυρή επενδυτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και την Ελλάδα να αξιοποιεί τη γερμανική αγορά στο έπακρο, τονώνοντας την εξωστρέφειά της. Την ανταποδοτική αυτή σχέση θα συνεχίσει να στηρίζει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο πιστεύοντας ότι κρύβει ακόμη μέσα της μεγάλη υπεραξία» δήλωσε ο νέος Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Βασίλειος Γούναρης, μετά την εκλογή στην ηγεσία του φορέα, την περασμένη Παρασκευή, οπότε το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα.
Ο κ. Βασίλειος Γούναρης, αναφερόμενος στη νέα διοίκηση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, τόνισε ότι «αναλαμβάνει το έργο της σε μια δύσκολη -λόγω της διεθνούς γεωπολιτικής κρίσης- περίοδο για την ελληνική οικονομία, ωστόσο είναι αποφασισμένη να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε να στηρίξει την ελληνογερμανική επιχειρηματική κοινότητα και μέσω αυτής να συνδράμει τα μέγιστα για την τόνωση του εγχώριου ΑΕΠ».
Σχολιάζοντας το σχέδιο δράσεων του νέου Δ.Σ. για την επόμενη τριετία, σημείωσε ότι θα επικεντρωθεί στους εξής τομείς:
– Στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας του Επιμελητηρίου με τα παραγωγικά υπουργεία των κυβερνήσεων των δύο χώρων.
– Στη μεγαλύτερη ενίσχυση των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων (επενδύσεις – εξαγωγές).
– Στην ένταση των επιχειρηματικών αποστολών από και προς τη Γερμανία καθώς και προς τρίτες αγορές.
– Στην ένταση των Β2Β επαφών, με έμφαση σε βασικούς κλάδους της οικονομίας.
– Στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
– Στη σύναψη νέων συμμαχιών και συνεργειών (MoU) με τρίτους φορείς της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, με αφορμή τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι «επί σχεδόν έναν αιώνα το Επιμελητήριο επεκτείνει σε γερές βάσεις τις σχέσεις των δύο χωρών, γνωρίζοντας ότι οι γερμανικές επενδύσεις αποτελούν δομικό πυλώνα του Ελληνικού ΑΕΠ. Όντας ένας εκ των ισχυρότερων ‘κρίκων’ της διεθνούς ‘αλυσίδας’ Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων με παρουσία σε 92 χώρες, με 140 σημεία και 47.000 μέλη, το Επιμελητήριο λειτουργεί ως ‘γέφυρα επικοινωνίας’ με τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα με τη Γερμανία, προσβλέποντας στην περαιτέρω τόνωση της εξαγωγικής δράσης του ελληνικού επιχειρείν και στην εντονότερη επενδυτική παρουσία της γερμανικής οικονομίας στη χώρα. Είμαι βέβαιος ότι η νέα Διοίκηση θα στηρίξει τις στρατηγικές αυτές στοχεύσεις, έχοντας γνώση των δυνατοτήτων της ελληνικής αγοράς και της δυναμικής της γερμανικής οικονομίας».
Υπενθυμίζεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου συγκροτήθηκε σε σώμα την περασμένη Παρασκευή, 24 Ιουνίου, εκλέγοντας Πρόεδρο τον κ. Βασίλειο Γούναρη – BASF Hellas S.A., Α΄ Αντιπρόεδρο την κα Βικτώρια Αλεξανδράτου–Kerner – WRE HELLAS S.A., Β΄ Αντιπρόεδρο τον κ. Γεώργιο Πατεράκη – MCI Consulting S.A. και Γ’ Αντιπρόεδρο τον κ. Ανδρέα Σπυρίδη – iTrust Digital Strategy. Ταμίας εξελέγη ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης – BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A..

Στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου μετέχουν, επίσης, ως Μέλη η κα Ελένη-Λυδία Αναστασιάδου (PRODYNA SE), ο κ. Θεόδωρος Δεληγιαννάκης (LL.M.) (DQS Hellas), η κα Έλενα Καλλονά (Jungheinrich Hellas Ltd), ο κ. Ιωάννης Κάπρας (ROBERT BOSCH S.A.), ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης (Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο), o Δρ. Πάνος Κορωνάκης-Ρολφ (PAUL HARTMANN HELLAS
S.A.), η κα Φιλίππα Μιχάλη (ALLIANZ HELLAS S.A.), o Δρ. Τόμας Μπρίνκμαν (GAEA PRODUCT S.A.), ο Καθ. Άγης M. Παπαδόπουλος (EYATH S.A.), η κα Μπρίττα Σιαμαντά (OTE S.A.), ο κ. Θάνος Τζιρίτης (ISOMAT S.A.) και ο Δρ. Βασίλειος Χατζίκος (SIEMENS S.A.).

Κατηγορίες
FYI

12) Νέα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης από την Anytime

H Anytime, το direct brand της Interamerican, ανταποκρινόμενη για ακόμα μία φορά στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής για ασφαλείς μετακινήσεις, λανσάρει τη νέα προϊοντική κατεύθυνση ταξιδιωτικής ασφάλισης και προσφέρει τρία νέα προγράμματα, ανάλογα με τον προορισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού.
Δίνοντας έμφαση στην απλότητα και στην ευκολία, η Anytime, παρουσιάζει με φιλικό σχεδιασμό στο site της την ταξιδιωτική ασφάλιση ως μία νέα θεματική ενότητα, καθιστώντας εύκολο για τους χρήστες να την εντοπίζουν γρήγορα και να μεταφέρονται στη σχετική ενότητα. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζει τη δυνατότητα εύκολης πλοήγησης, γρήγορης τιμολόγησης και άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες που χρειάζονται, βελτιώνοντας την εμπειρία τους.
Όλα τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης απευθύνονται σε όσους έχουν ως χώρα αναχώρησης την Ελλάδα και επιθυμούν να ταξιδέψουν, απολαμβάνοντας ένα ξένοιαστο, χωρίς άγχος, ταξίδι και εξασφαλίζουν μοναδικά προνόμια. Μερικά από αυτά είναι η αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού έως €10.000 εφόσον επιλεχθεί, δωρεάν κάλυψη για καθυστέρηση αποσκευών σε όλα τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και καλύψεις για τον Κορωνοϊό (Covid-19) σε όλα τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης.
Η επιστροφή στην κανονικότητα είναι γεγονός και η ανάγκη για ταξίδια και διακοπές είναι εντονότερη. Το λανσάρισμα των νέων προϊόντων ταξιδιού της Anytime, αποδεικνύει τη δέσμευσή της να παρέχει σύγχρονες λύσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των ανθρώπων, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους ακόμη και στα ταξίδια τους.
Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα προγράμματα ταξιδιωτικής
ασφάλισης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κατηγορίες
FYI

9) Επιμορφωτική επίσκεψη στη μεγάλη διεθνή έκθεση για θέματα περιβάλλοντος «IFAT Munich»

Επίσκεψη επιμορφωτικού χαρακτήρα στη μεγάλη διεθνή έκθεση «IFAT Munich», πρωτοπόρο σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε ζητήματα διαχείρισης Ανακύκλωσης και
Κυκλικής Οικονομίας, διοργάνωσε η ΑΝΑΚΕΜ. Σε αυτήν συμμετείχαν είκοσι εκπρόσωποι συνεργαζόμενων
με την ΑΝΑΚΕΜ Μονάδων Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) από όλη τη χώρα οι οποίες επέτυχαν υψηλό στόχο ανακύκλωσης για το έτος 2021, ο Πρόεδρος και δύο στελέχη της ΑΝΑΚΕΜ. Η πρωτοβουλία της ΑΝΑΚΕΜ εντάσσεται στη διαρκή προσπάθειά της για ανάπτυξη
και υποστήριξη της εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. στη χώρα μας, καθώς και στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου ώστε να συνδράμει τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες στον τομέα αυτόν. Ανάμεσα στους εκθέτες της «IFAT Munich» υπήρχαν σημαντικές και
καινοτόμες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε προϊόντα και εφαρμογές τεχνολογίας περιβάλλοντος, καθώς επίσης και πληθώρα πανεπιστήμιων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Δόθηκε, έτσι, η
δυνατότητα στους εκπροσώπους των Μονάδων Ανακύκλωσης και τα στελέχη της ΑΝΑΚΕΜ να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες και καινοτόμες ιδέες ως προς της διαχείριση των ΑΕΚΚ.
Κατά την πρώτη ημέρα της Έκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε ξανά μετά δύο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας στο διάστημα από τις 30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου, στο εκθεσιακό κέντρο «MESSE MUNCHEN EXPO CENTER», πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε εταιρίες προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού επεξεργασίας
ΑΕΚΚ, όπως μηχανήματα θραύσης και διαλογής, καθώς και τεχνολογίες διαλογής με υπερσύγχρονα μέσα «αναγνώρισης» υλικών.
Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε επισκέψεις σε εκθέτες μηχανημάτων καθώς και γνωριμία με μεθόδους μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης, όπως συστήματα καταστολής σκόνης, οσμών κ.λπ. Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ κ. Ηλίας Δημητριάδης πραγματοποίησε συναντήσεις και παραβρέθηκε στο forum της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ISWA), συζητώντας θέματα σχετικά με τη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Μεταξύ άλλων συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ISWA κ. Carlos Silva Fihlo και τον Γενικό
Διευθυντή κ. Marc Tijhuis. Επίσης ανέπτυξε τα θέματα διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. στην χώρα μας σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς, όπως την European Quality Association for Recycling e.V. και την Austrian Construction Materials Recycling Association όπου και συμφωνήθηκε να διοργανωθούν και να πραγματοποιηθούν κοινές δράσεις με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών προς τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανακύκλωσης και διάθεσης δευτερογενών προϊόντων.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης έγιναν συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών φορέων όπως τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιριών Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Βραζιλίας κ. Luiz Conzaga Alves Pereira, καθώς επίσης και με εκπροσώπους φορέων από την Ελλάδα, όπως ο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Μανώλης Γραφάκος, οι Δήμαρχοι Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου, Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου και Χερσονήσου κ. Γιάννης Σέγκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης κ. Νικόλαος Χιωτάκης, ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχάλης Γεράνης και μέλη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, που επίσης επισκέφθηκαν την Έκθεση.

Κατηγορίες
FYI

8) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας

Η 8η έκδοση του Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που διοργανώνει η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μια εκδήλωση-θεσμός για τον πρωτογενή και ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.
Σε μια κομβική για την Ελλάδα και την ΕΕ στιγμή, λίγους μόλις μήνες πριν από την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία θα ξεκινήσει να ισχύει από τον Ιανουάριο του 2023, και εν μέσω του ισχυρού αντικτύπου του πολέμου στην Ουκρανία στην ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, το φετινό Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ ενημέρωσης και έκφρασης για τον Έλληνα αγρότη.
Έχοντας ως κεντρικό θέμα «Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ: Προτεραιότητες και Προϋποθέσεις για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση του Συστήματος Τροφίμων», το 8 ο Συνέδριο θα επιχειρήσει να δώσει, μέσα από μια σειρά από ομιλίες και παρουσιάσεις, απαντήσεις και να προτείνει λύσεις σε καίρια
ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.
Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος, η Επικεφαλής Οικονομολόγος Aγροτικού Τομέα της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, Dr.
Svetlana Edmeades, ο Διευθυντής Βιωσιμότητας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Pierre Bascou κ.α., το Συνέδριο θα γίνει το έναυσμα για μια εκ βάθρων συζήτηση πάνω στους στρατηγικούς στόχους και τα βασικά εργαλεία στήριξης της ΚΑΠ, τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει η χώρα μας από το 2023 και έπειτα. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, θα εξετασθούν το γεωργικό εισόδημα και η ανταγωνιστικότητα, οι «πράσινες» απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και η ευθυγράμμιση της
αγροτικής πολιτικής με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι υποδομές για την τόνωση της υπαίθρου, η στήριξη των συλλογικών σχημάτων, αλλά και ο ρόλος της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας στην επόμενη ημέρα για τον πρωτογενή τομέα.
Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να διευρύνει τη συζήτηση για το μέλλον της αγροδιατροφής, το Συνέδριο έχει προσκαλέσει εκπροσώπους από όλο το φάσμα του συστήματος τροφίμων της χώρας μας, δίνοντας, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά.
Σημαντική καινοτομία του φετινού Πανελλήνιου Συνεδρίου αποτελεί και η παρουσίαση, στις 30 Ιουνίου, της μεγάλης Πανελλαδικής Έρευνας για τον Αγροτικό Τομέα που πραγματοποίησε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της εταιρείας Kάπα Research, για το επίπεδο ετοιμότητας και ευαισθητοποίησης των αγροτών σε σχέση με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Μια έρευνα, που αναμένεται να τροφοδοτήσει τις επικείμενες συζητήσεις και να συμβάλει στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του αγροτικού
τομέα.
Το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και θα προβληθεί ζωντανά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Κατηγορίες
FYI

10) Οδηγία για κοινό φορτιστή προωθεί η Ε.Ε για τις φορητές συσκευές

Κοινός φορτιστής για όλα τα έξυπνα τηλέφωνα και
τάμπλετ δρομολογείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο
πλαίσιο ενός σχεδίου που αναμένεται να εξοικονομήσει
στους καταναλωτές περίπου 250 εκατ. ευρώ σε ετήσια
βάση, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν. Είναι μια
ανεπίσημη συμφωνία που θα πρέπει να επικυρωθεί από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε,
με την προοπτική να έχουν προσαρμοστεί όλες οι
εταιρείες παραγωγής κινητών συσκευών μέχρι το
φθινόπωρο του 2024. Μεγαλύτερη πίστωση χρόνου
προβλέπεται, ειδικότερα, για τους φορητούς υπολογιστές,
με τους αρμόδιους αξιωματούχους της Ε.Ε να
προβλέπουν μια περίοδο συμμόρφωσης έως και 40 μήνες
μόλις τεθούν σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα.
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, όλες οι εταιρείες που
κατασκευάζουν τάμπλετ, έξυπνα τηλέφωνα, e-readers ή
ακόμη και ψηφιακές κάμερες θα πρέπει να χρησιμοποιούν
φορτιστή USB-C, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Μια
τέτοια εξέλιξη αναμένεται να δυσκολέψει την Apple, η
οποία αντέδρασε στις προτάσεις της Ε.Ε με το επιχείρημα
πως θα σταθεί εμπόδιο σε καινοτομίες.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς,
Τιερί Μπρετόν, δήλωσε πως «ένας κοινός φορτιστής για
τις πολλαπλές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά
είναι κοινή λογική». Στη σχετική ανακοίνωση προσθέτει
πως «οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν να
χρησιμοποιούν έναν κοινό φορτιστή για όλες τις φορητές
συσκευές», τονίζοντας είναι βολικό και βοηθά στην μείωση
των απορριμμάτων.
Πάντως, η Apple ήδη δοκιμάζει μοντέλα iPhone που θα
κυκλοφορήσουν στο μέλλον με φορτιστή USB-C,
σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού πρακτορείου. Αλλά η
αλλαγή αυτή δεν αναμένεται να λάβει χώρα νωρίτερα από
το 2023. Οι φορτιστές αυτοί θεωρείται πως είναι ταχύτεροι
στην επαναφόρτιση των συσκευών και τη μεταφορά
δεδομένων αλλά η πλειοψηφία των συσκευών της Apple
χρησιμοποιούν φορτιστές Lightning.

Κατηγορίες
FYI

9) Συνεργασία κοινού κωδικού για Emirates και Airlink

Η Emirates και η Airlink προχωρούν και επίσημα σε συνεργασία για πτήσεις με χρήση κοινού κωδικού. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στους επιβάτες να επιλέξουν το ιδανικό για αυτούς δρομολόγιο, καθώς και να επωφεληθούν από την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και τη χρήση ενός μόνο εισιτηρίου για ταξίδια από και προς οκτώ πόλεις της Νότιας Αφρικής μέσω της αεροπορικής εταιρείας σε Γιοχάνεσμπουργκ, Κέιπ Τάουν και Ντέρμπαν. Κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας emirates.com ή των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για κρατήσεις που γίνονται από τον Ιούνιο του 2022.
Οι επιβάτες της Emirates μπορούν πλέον να προβούν σε κρατήσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων οκτώ προορισμών από το Γιοχάνεσμπουργκ, πέντε προορισμών από το Κέιπ Τάουν και έναν προορισμό από το Ντέρμπαν. Μεταξύ των νέων επιλογών περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- το Μπλουμφοντέιν, το Χοεντσπρούτ, το Πορτ Ελίζαμπεθ, το
Κίμπερλι, το Τζορτζ και το Ανατολικό Λονδίνο.
Η Emirates παρέχει σήμερα διπλές καθημερινές πτήσεις προς το Ντουμπάι από το Γιοχάνεσμπουργκ, καθημερινές πτήσεις από το Κέιπ Τάουν προς το Ντουμπάι και πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς το Ντέρμπαν. Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία διαθέτει ακόμη περισσότερες επιλογές συνδεσιμότητας, καθώς και αναβαθμισμένη εμπειρία πτήσεων, προσδίδοντας αξία στους επιβάτες της. Με την ανανέωση της συνεργασίας της με τη South African Airways, καθώς και τη συμφωνία για χρήση κοινών κωδικών με την Airlink και τις συμφωνίες με την Cemair και τη FlySafair, η Emirates έχει επεκτείνει την εμβέλειά της σε 79 προορισμούς στη Νότια Αφρική.

Κατηγορίες
FYI

6)Συνάντηση Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστα Φραγκογιάννη με την Υπουργό Εμπορίου της Μαλαισίας

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, υποδέχθηκε χθες, Τετάρτη 1 Ιουνίου, στο γραφείο του την Υπουργό Γεωργικών Προϊόντων και Εμπορίου της Μαλαισίας Zuraida Kamaruddin. Στη συνάντηση εργασίας των δύο Υπουργών συζητήθηκε το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών και οι προοπτικές ενίσχυσής τους.
Ειδικότερα, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξαγωγές και οι δυνατότητες περαιτέρω προώθησής τους, με την Υπουργό της Μαλαισίας να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις εξαγωγές ξυλείας και βρώσιμων ελαίων. Από την πλευρά του, ο κ. Φραγκογιάννης αναφέρθηκε στην ενίσχυση των εξαγωγών σε τρόφιμα, ποτά και δομικά υλικά. Κλείνοντας, συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση της
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφορίων με σκοπό την προετοιμασία ειδικότερων διμερών δράσεων προς όφελος των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Κατηγορίες
FYI

14) Πρόγραμμα Έκπτωσης 40% ‘FILM SAUDI’: Η Επιτροπής Κινηματογράφου της Σαουδικής Αραβίας φιλοδοξεί να ενισχύσει την παραγωγή ταινιών και να αναπτύξει τη δημιουργική οικονομία

Η Επιτροπή Κινηματογράφου της Σαουδικής Αραβίας (SFC)
ανακοίνωσε ότι, το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα έκπτωσης μετρητών έως και 40% , είναι πλέον σε λειτουργία και ανοιχτό για αιτήσεις, μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας, για κινηματογραφικές παραγωγές.
Η Σαουδική Αραβία φιλοδοξεί να γίνει κέντρο παραγωγής παγκόσμιας κλάσης, με το πρόγραμμα «Film Saudi» να παρέχει σημαντικά κίνητρα σε τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς παραγωγούς ταινιών, ώστε να μεταφέρουν τα δημιουργικά τους έργα στο Βασίλειο, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τον κινηματογραφικό κλάδο και ενισχύει την παρουσία του στη διεθνή σκηνή.
Ο Abdullah Al Eyaf, Διευθύνων Σύμβουλος της Επιτροπής Κινηματογράφου της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το άνοιγμα των αιτήσεων για το πρόγραμμα έκπτωσης μετρητών «Film Saudi» και να καλωσορίσουμε τις παραγωγές στη Σαουδική Αραβία. Η κινηματογραφική βιομηχανία αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση των τοπικών συνεργείων μας και στην ανάπτυξη της υποδομής μας, για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε όλες τις παραγωγές. Η παροχή κινήτρων για κινηματογραφικές παραγωγές θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της αναπτυσσόμενης κινηματογραφικής βιομηχανίας μας, να αναδείξουμε τα μοναδικά και συναρπαστικά τοπία μας και να
προσελκύσουμε ένα ευρύ φάσμα παραγωγών στο Βασίλειο».
Οι κινηματογραφικές παραγωγές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα, είτε εν μέρει είτε πλήρως στη Σαουδική Αραβία, καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τα κίνητρά
τους στον ιστότοπο www.film.sa.
Οι παραγωγές που προσλαμβάνουν επαγγελματίες και ταλέντα από τη Σαουδική Αραβία, παρουσιάζουν την κουλτούρα, την ιστορία και τους ανθρώπους του Βασιλείου καθώς και την ποικιλία των τοπίων της χώρας, θα είναι μεταξύ των υποψηφίων για την έκπτωση έως
και 40%.
Η κινηματογραφική βιομηχανία της χώρας είναι πλέον η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στη Μέση Ανατολή και παρέχει μια προνομιακή οικονομική ευκαιρία για τις διεθνείς παραγωγές. Οι πλατφόρμες streaming επίσης, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τεράστια εγχώρια αγορά και στον πλούτο των ταλαντούχων νέων της, καθώς και στην επένδυση για δημιουργία νέων τίτλων, ως απάντηση στην αυξημένη ζήτηση για αραβικό περιεχόμενο και τη διεθνή αναγνώριση της χώρας, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καννών.
Τους τελευταίους 18 μήνες, η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε τρεις μεγάλες ταινίες του Χόλιγουντ, το θρίλερ δράσης «Kandahar» του Ric Roman Waugh που γυρίστηκε στο εκπληκτικό τοπίο της AlUla, όπου βρίσκεται το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στη Hegra και στη Jeddah, το ιστορικό έπος του Rupert Wyatt «Desert Warrior» που γυρίστηκε στην απίστευτη νέα πολιτεία του Neom και στην περιφέρεια του Tabuk, και το αστυνομικό δράμα «Cherry» των Russo Brothers που γυρίστηκε στην AlUla και στην πρωτεύουσα Riyadh.
Επιπλέον, 8 τοπικές ταινίες μεγάλου μήκους ολοκληρώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες και είναι έτοιμες να προβληθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καννών, μαζί με μια σειρά από ντοκιμαντέρ, διαφημίσεις και τοπικές παραγωγές, όπως το «Norah», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Tawfik Alzaidi και το «Within Sand» σε σκηνοθεσία Moe Alatawi. Και οι δύο ταινίες έλαβαν χρηματικό βραβείο στον Διαγωνισμό Κινηματογράφου Daw της Επιτροπής
Κινηματογράφου της Σαουδικής Αραβίας, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Υπουργείο Πολιτισμού τον Σεπτέμβριο του 2019 και υποστηρίζεται από το «Πρόγραμμα Ποιότητας Ζωής», ένα από τα προγράμματα υλοποίησης του Saudi Vision 2030.
Η Επιτροπή Κινηματογράφου της Σαουδικής Αραβίας έκανε την ανακοίνωση στην 75η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου φιλοξενείται το Περίπτερο της Σαουδικής Αραβίας και απολαμβάνει την υψηλή παρουσία των μέσων ενημέρωσης, των κινηματογραφιστών και των επαγγελματιών του κλάδου. Μαζί με το Βασίλειο, στο Περίπτερο συμμετέχουν και άλλοι Σαουδάραβες εταίροι, συμπεριλαμβανομένου του Red Sea International Film Festival (RSIFF), το Υπουργείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (MISA), το Film AlUla (η Βασιλική Επιτροπή για το
πρακτορείο κινηματογράφου AlUla), το το media Hub του Neom, το Ithra (Κέντρο για τον Παγκόσμιο Πολιτισμό King Abdulaziz) και ο Όμιλος MBC.
Μια σειρά από άλλες συμμετοχές που καλύπτουν αρκετούς τομείς της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας είναι επίσης παρούσες στις Κάννες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της διανομής, της δημιουργίας περιεχομένου και
οργανισμών που συνεργάζονται για να ενισχύσουν τα κινηματογραφικά ταλέντα και τις διεθνείς συνεργασίες.
Βασικός στόχος στην αποστολή της Επιτροπής, είναι να οικοδομήσει διεθνείς σχέσεις εντός της κινηματογραφικής βιομηχανίας, να υποστηρίξει νέα και συναρπαστικά τοπικά ταλέντα
και να προωθήσει την ακμάζουσα κινηματογραφική βιομηχανία της Σαουδικής Αραβίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: www.film.sa

Σχετικά με την Επιτροπή Κινηματογράφου της Σαουδικής Αραβίας:

Η Επιτροπή Κινηματογράφου της Σαουδικής Αραβίας (SFC), μία από τις 11 ειδικές επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού, επιβλέπει τον εξελισσόμενο κινηματογραφικό τομέα του Βασιλείου, υποστηρίζοντας καθιερωμένους και επίδοξους επαγγελματίες του κινηματογράφου και εντοπίζοντας και προωθώντας το
τοπικό ταλέντο της Σαουδικής Αραβίας.
Με έδρα την πρωτεύουσα, το Ριάντ, το SFC ξεκίνησε το 2020 για να οδηγήσει την ανάπτυξη ενός ακμάζοντος οικοσυστήματος παραγωγής για να αντιμετωπίσει την αύξηση της εγχώριας και διεθνούς ζήτησης.
Η Επιτροπή στοχεύει να τοποθετήσει τη Σαουδική Αραβία ως παγκόσμιο προορισμό για την κινηματογραφική βιομηχανία, παράλληλα με τη δημιουργία ανταγωνιστικών υπηρεσιών και κινήτρων, την προσέλκυση διεθνών γυρισμάτων, τη δημιουργία ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου και την προώθηση σαουδαραβικών
ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στο εσωτερικό και διεθνώς.
Το SFC ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τοπικά και διεθνή έργα μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και κινουμένων σχεδίων που γυρίζονται στη Σαουδική Αραβία θα είναι προς επιλογή για έκπτωση αξίας έως και 40% στο κόστος συμμετοχής.