Κατηγορίες
Καλλυντικά

Προώθηση της καινοτομίας στους κόλπους της Ευρώπης

Μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία, που θέτει στο επίκεντρο την καινοτομία, έρχεται να δώσει ώθηση και να υποστηρίξει τις προσπάθειες εκείνων των  εταιρειών  που δεν σταματούν να πρωτοπορούν, που επενδύουν συστηματικά στην τεχνογνωσία και βασίζουν τη λειτουργία τους στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών δίνοντας λύσεις στα προβλήματα του αύριο.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης, βάσει του οποίου θα εντείνουν τη συνεργασία τους για την τόνωση της ευρωπαϊκής καινοτομίας ενόψει του οικολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού. Το μνημόνιο συνεννόησης σηματοδοτεί ένα σημαντικό σταθμό στη συνεργασία των δύο οργανισμών που στηρίζουν την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και καινοτομίας, π.χ. μέσω επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, σε καίριους τομείς όπως οι κλιματικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, οι στρατηγικές ψηφιακές και υπερπροηγμένες τεχνολογίες, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες, η υγεία και οι βιοεπιστήμες.

«Η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση αποτελεί βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης πολιτικής καινοτομίας. Μέσω της συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι φορείς καινοτομίας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης που είναι σε θέση να τονώσουν την ανάκαμψη και τον οικολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται» δήλωσε χαρακτηριστικά η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών θα συνεχίσει να στηρίζει τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, προωθώντας την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον μετασχηματισμό των δεξιοτήτων.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Εστιάζοντας στις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά εργαστήρια και τα πανεπιστήμια, παρέχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη: μαθήματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, υπηρεσίες δημιουργίας και επιτάχυνσης επιχειρήσεων και ερευνητικά έργα που βασίζονται στην καινοτομία.

Το δε Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ανήκει στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και έχει επιφορτιστεί με τη στήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες βοηθάει να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.